Overleg met minister Kamp over digitale radio, netneutraliteit en internet in buitengebieden

Met dank overgenomen van B.Ch. (Bart) de Liefde i, gepubliceerd op woensdag 15 april 2015, 13:43.

We hebben gesproken over onder andere snel internet in buitengebieden, het slechte Europese voorstel waarin netneutraliteit niet beschermd wordt en roamingkosten in het buitenland nog steeds niet afgeschaft word. Ook hebben we gesproken over digitale radio. Hieronder staat mijn spreektekst.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Bart de Liefde

Overstappen

Voorzitter, de VVD-fractie is blij dat de minister zich hard inspant voor de kleine ondernemer. Kleine ondernemers en zelfstandigen zijn de oliemannetjes van onze economie, en zij moeten niet belemmerd worden maar juist gemotiveerd. Juist nu de economie weer aantrekt. De minister laat zien door te pakken onder andere het het uitvoeren van mijn voorstel om het overstappen naar een andere telecomaanbieder voor kleinzakelijke gebruikers makkelijker te maken. Dat is mooi! En dat gaat deze ondernemers honderden tot duizenden euro’s per jaar schelen.

Internet

Voorzitter, de minister spant zich ook in voor de ondernemer in het buitengebied. Ondernemers in het buitengebied willen én moeten ook digitaal actief zijn. Dit kan zijn om hun diensten aan te bieden, maar ook om verplichte formulieren voor de overheid in te vullen. Denk aan boeren die elk jaar weer opnieuw de beplanting van hun velden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) door moeten geven. De internetverbinding moet dan natuurlijk wel goed zijn. Ik ben blij te lezen dat de minister zich inspant om toegang tot snel internet in buitengebieden te verbeteren.

In sommige gebieden is de reguliere mobiele dekking ondermaats. Hoe gaat de minister bevorderen dat dit verbetert? Heeft hij ideeën over het stimuleren van de plaatsing van zendmasten? En is hij al in gesprek getreden met zijn collega die over de C2000-masten gaat? Wij hebben al eerder gesproken over de mogelijkheid om zendapparatuur in de bestaande C2000-masten te hangen. Ik vraag mij af wat de huidige stand van zaken hierop is. Graag een toelichting van de minister.

Onderhandelingen Digital Single Market

Voorzitter, de VVD is zwaar teleurgesteld over de uitkomst van de onderhandelingen over een interne telecommarkt. Ik zou graag van de minister willen weten welke gevolgen het afgezwakte voorstel voor netneutraliteit voor Nederland gaat betekenen?

In het Raadsvoorstel wordt de afschaffing van roamingtarieven op de lange baan geschoven. De oogst is hier ook heel mager. Nederlandse consument