Installatie

Met dank overgenomen van T. (Tamara) van Ark i, gepubliceerd op vrijdag 18 juli 2014, 8:56.

1.

Column Hart van Holland week 21

18 jul 2014

Installatie

Op het moment dat ik deze column schrijf staat de gemeente Zuidplas aan de vooravond van de installatie van een nieuw College van Burgemeester en Wethouders. Ik wil dan ook graag beginnen met het uitbrengen van een felicitatie aan de nieuwe wethouders. Zoals het er nu naar uitziet (ja, de gemeenteraad heeft het laatste woord;-) zijn dat Jan Hordijk, Joke Vroegop voor de VVD, Rik van Woudenberg voor D66 en André Muller voor de SP. Nieuwe, maar toch vanuit de gemeenteraad vertrouwde gezichten, nemen plaats in de collegestoelen. Ik wens jullie heel veel succes bij het uitvoeren van het college akkoord, natuurlijk samen met de burgemeester. Naast deze felicitaties past zeker ook een woord van zeer gemeende dank aan de wethouders die afscheid gaan nemen nadat zij in de eerste periode van de nieuwe gemeente hard gewerkt hebben aan al die zaken die van belang zijn voor de inwoners en voor de toekomst van de gemeente. Arjen Hazelenbach, Jan Verbeek en Rinus Bosman en daarvoor ook Henk van der Torn. Ik heb met hen mogen samenwerken en dat heb ik met veel plezier gedaan.

Verkiezingen brengen vaak veranderingen met zich mee (ik kan er inmiddels over meepraten) en niet in de laatste plaats betekent het voor bestuurders zelf, medewerkers van de gemeente en al die mensen die actief contact hebben met de gemeente vanuit bedrijven, verenigingen en stichtingen dat er nieuwe contacten gelegd moeten worden. Je ziet wethouders en raadsleden natuurlijk vaak in de krant staan als er gebouwen geopend worden, festiviteiten aangekondigd zijn of als er plannen ontvouwd worden, maar het meeste werk speelt zich achter de schermen af en dat gebeurt zeker niet altijd in de reguliere kantooruren. Dan gaat het erom de juiste zaken aan de orde te stellen in de regionale overleggen, de goede prioriteiten te stellen in het lokale beleid en bij te sturen waar dat nodig is en waar het kan, of juist om moeilijke boodschappen te brengen die mensen liever niet willen horen. Daarom durf ik bijna niet te spreken van een felicitatie aan de nieuwe wethouders omdat ik weet hoeveel tijd en energie zij gaan steken in het overigens prachtige werk. Leest u die laatste zin vooral met een knipoog, want wethouder zijn is een fantastische mogelijkheid om in je eigen gemeente bezig te zijn met de dingen die mensen raken. Zeker nu er veel taken van het rijk naar de overheid gaan, is dat een enorme uitdaging. En daarom is het woord van dank aan de wethouders die niet terugkomen zeer gemeend. Immers, ook zij hebben al die jaren hun tijd en energie gestoken in de gemeente en haar inwoners. En zij hebben ook al die voorbereidingen getroffen voor al die nieuwe gemeentelijke taken. Achter elk doorgeknipt lint liggen drie meters papier, zogezegd. Uiteindelijk is het zaak om je niet te verliezen in al dat papier en in al die linten, maar je te realiseren met en voor wie je het allemaal doet. Daarvoor bedank ik het oude college en met die belangrijke taak voor de komende jaren wens ik het nieuwe college heel veel succes en wijsheid toe.