Brief regering; Toezeggingen inzake de meldplicht datalekken en de uitbreiding van de bestuurlijke boetebevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) bij 33662 - Meldplicht datalekken en boetebevoegdheid College bescherming persoonsgegevens - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 september 2019
kalender