34235 NL - wetsvoorstel
Goedkeuring van het Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 26 juni 2015 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Van der Steur i, en de minister van Buitenlandse Zaken, Koenders i.

 

1.

Volledige titel

Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74)

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

3.

Documenten

(36 stuks)

2 25 juni 2015, koninklijke boodschap, 34235 R2053, nr. 1     KST342351
Koninklijke boodschap
 
2 25 juni 2015, koninklijke boodschap, 34235 R2053, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 25 juni 2015, voorstel van wet, 34235 R2053, nr. 2     KST342352
Voorstel van Rijkswet
 
2 25 juni 2015, voorstel van wet, 34235 R2053, nr. 2    
Voorstel van Rijkswet
 
2 25 juni 2015, memorie van toelichting, 34235 R2053, nr. 3     KST342353
Memorie van toelichting
 
2 25 juni 2015, memorie van toelichting, 34235 R2053, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.