Stop hulp via regering Burundi

Met dank overgenomen van R.P. (Roelof) van Laar i, gepubliceerd op donderdag 25 juni 2015, 20:02.

Foto Flickr / Africa Center

De Burundezen zijn terecht bang voor hun president. Hij heeft zich met buitensporig geweld teruggevochten in zijn positie na de couppoging in mei. Daarna is ook wraak genomen op de vrije media en opposanten. Demonstratieleiders en coupplegers zijn tot in het ziekenhuis achterna gezeten en vermoord. Er zijn honderden Burundezen gearresteerd en verdwenen. De Partij van de Arbeid wil dat alle hulp via de regering van deze president wordt stopgezet en dat deze zolang hij aan de macht is niet wordt hervat.

De PvdA maakt zich grote zorgen over de situatie in Burundi. De president probeert op onwettige wijze aan de macht te blijven. De president keert zich zowel tegen de grondwet, als tegen het vredesakkoord. Ik heb het volgende van de president gevraagd:

  • Respecteer het vredesakkoord van Arusha en de grondwet van Burundi en stel u niet opnieuw kandidaat voor een derde termijn
  • Start een inclusieve dialoog met de oppositie over hoe orde en rust op een goede manier hersteld kunnen worden
  • Respecteer de mensenrechten en berecht geweldplegers
  • Installeer een nieuwe onafhankelijke verkiezingscommissie, die een nieuwe datum voor de verkiezingen bepaalt
  • Laat de verkiezingen vrij en eerlijk verlopen, inclusief persvrijheid

Alleen dan kan sprake zijn van een hervatting van hulp aan de regering van Burundi. Ik hoop dat de ambassadeur van Burundi, die bij het debat aanwezig was, deze boodschap luid en duidelijk over zal brengen.

De Nederlandse hulp aan het verkiezingsproces en de steun aan hervorming van leger en politie zijn opgeschort. Wanneer de president blijft vasthouden aan zijn kandidatuur en voor een ongrondwettelijke derde termijn verkozen wordt kan van ontwikkelingshulp aan zijn regering geen sprake zijn. Dan moet alle hulp via de regering worden stopgezet en geven we alleen nog directe hulp aan de bevolking via ontwikkelingsorganisaties.

Er is gelukkig Kamerbrede steun voor dit standpunt van de PvdA. Als de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ons standpunt niet overneemt, zal ik een motie indienen en de Kamer vragen dit standpunt te bekrachtigen.