34234 NL - wetsvoorstel
Wijziging Tabakswet ter implementatie van de richtlijn inzake de productie, presentatie en verkoop van tabaks- en aanverwante producten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 juni 2015 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is de Tabakswet te wijzigen ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en negen amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties ingediend.

4.

Documenten

(49 stuks)

2 22 juni 2015, koninklijke boodschap, nr. 1     KST342341
Koninklijke boodschap
 
2 22 juni 2015, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 22 juni 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST342342
Voorstel van wet
 
2 22 juni 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 4 april 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST342343
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.