34233 - Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 27 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 juni 2015 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in de Zorgverzekeringswet regels op te nemen over een Zvw-pgb.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden 21 amendementen en twee subamendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 15 moties ingediend.

4.

Documenten

(91 stuks)

2 22 juni 2015, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST342331
Koninklijke boodschap
 
2 22 juni 2015, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 22 juni 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST342332
Voorstel van wet
 
2 22 juni 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 4 april 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST342333
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.