Jacht in dienst van de natuur

Met dank overgenomen van H.J.M. (Henk) Leenders i, gepubliceerd op maandag 15 juni 2015, 3:24.
Jacht in dienst van de natuur
Bron: Partij van de Arbeid

Foto Flickr / PvdA

Jacht moet in dienst staan van de natuur. Het puur voor je eigen plezier afschieten van dieren moet afgelopen zijn. Daarom dien ik vandaag samen met de VVD een amendement in dat de jacht controleerbaar maakt en natuurorganisaties een plek en stemrecht geeft in de zogenaamde 'faunabeheereenheden'. Daar worden afspraken gemaakt over hoeveel jacht noodzakelijk is. Op die manier zorgen we ervoor dat het belang van de natuur altijd op één staat.

In het vorige kabinet wilde staatssecretaris Bleker jagen op dieren veel makkelijker maken. Bijvoorbeeld door het aantal soorten waar vrij op gejaagd mag worden uit te breiden. De PvdA was tegen de uitbreiding van deze zogenaamde 'wildlijst'. Volgens ons moet jacht in dienst staan van de natuur. Jacht is soms nodig om populaties op niveau te houden, schade door teveel dieren te voorkomen en een evenwicht in de natuur te bewaren. Maar ik ben tegen jacht puur voor het eigen plezier.

Met het aantreden van het huidige PvdA-VVD kabinet ging deze uitbreiding van de wildlijst van tafel. Er kwam een nieuwe natuurwet waar juist veel aandacht is voor de intrinsieke waarde van natuur. Een radicale andere manier van denken waar ik trots op ben. Ook moesten jagers vooraf tellen en plannen wat ze zouden schieten, en dit achteraf verantwoorden in de faunabeheereenheden. Over die plannen waren wij minder te spreken. De vrees was dat de verplichting tot het maken van al deze plannen zou leiden tot veel extra bureaucratie. Tegelijkertijd moesten de jagers eigenlijk verantwoording afleggen aan zichzelf, omdat de faunabeheereenheden geen afspiegeling zijn van de samenleving.

In ons nieuwe voorstel krijgen organisaties zoals de dierenbescherming stemrecht in de faunabeheereenheden, naast de jagers en de eigenaren van het gebied. Jagers en natuurorganisaties moeten onderling afspraken gaan maken over welke jacht noodzakelijk is in een bepaald gebied. Hierdoor kunnen een aantal bureaucratische regels, zoals het verplicht maken van een 'afschotplan', rondom jacht worden geschrapt.

Ons voorstel verlaagt de regeldruk, maakt de jacht controleerbaar en biedt meer ruimte voor lokale oplossingen. Jagers moeten tellen en rapporteren wat er is geschoten, en op basis daarvan moeten ze met de groene organisaties afspraken gaan maken over wat er nou nodig is in een gebied. De inbreng en de stem van deze natuurorganisatie zorgt ervoor dat jacht in dienst staat van de natuur. En daar was het ons om te doen.