Motie Aukje De Vries c.s. over een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen - Wet- en regelgeving financiële markten

Deze motie i is onder nr. 30 toegevoegd aan dossier 32545 - Wet- en regelgeving financiële markten.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wet- en regelgeving financiële markten; Motie; Motie van het lid Aukje De Vries c.s. over een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen
Document­datum 10-06-2015
Publicatie­datum 10-06-2015
Nummer KST3254530
Kenmerk 32545, nr. 30
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

32 545 Wet- en regelgeving financiële markten

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES C.S.

Voorgesteld 10 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • • 
   de gevolgen van het niet halen van de benodigde diploma's in het kader van de afgesproken centrale Wft-examinering groot kunnen zijn;
  • • 
   mensen hierdoor hun baan of bedrijf kunnen verliezen;

overwegende dat:

  • • 
   het niet redelijk is dat mensen hun bedrijf of baan kwijt kunnen raken omdat zij bijvoorbeeld langdurig of ernstig ziek zijn en daardoor niet in staat zijn om de examens tijdig te doen;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk - ruim voor eind 2015 - in de wet- en regelgeving een hardheidsclausule c.q. ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen, bijvoorbeeld bij langdurige of ernstige ziekte, op te nemen in het kader van de centrale Wft-examinering;

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries

Koolmees

Omtzigt


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.