Motie Aukje De Vries c.s. over een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen - Wet- en regelgeving financiŽle markten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 8 april 2020
kalender

Motie Aukje De Vries c.s. over een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen - Wet- en regelgeving financiŽle markten

1.

Tekst

32 545 Wet- en regelgeving financiŽle markten

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES C.S.

Voorgesteld 10 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • ē 
   de gevolgen van het niet halen van de benodigde diploma's in het kader van de afgesproken centrale Wft-examinering groot kunnen zijn;
  • ē 
   mensen hierdoor hun baan of bedrijf kunnen verliezen;

overwegende dat:

  • ē 
   het niet redelijk is dat mensen hun bedrijf of baan kwijt kunnen raken omdat zij bijvoorbeeld langdurig of ernstig ziek zijn en daardoor niet in staat zijn om de examens tijdig te doen;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk - ruim voor eind 2015 - in de wet- en regelgeving een hardheidsclausule c.q. ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen, bijvoorbeeld bij langdurige of ernstige ziekte, op te nemen in het kader van de centrale Wft-examinering;

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries

Koolmees

Omtzigt


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.