Stop de illegale handel in puppy’s

Met dank overgenomen van H.J.M. (Henk) Leenders i, gepubliceerd op maandag 2 maart 2015, 12:54.

Er wordt op grote schaal illegaal gehandeld in verwaarloosde puppy’s. Omroep Brabant onthulde deze week dat Brabant de spil is in grootscheepse en internationale handel in verwaarloosde puppy’s. Dieren worden mishandeld en er worden grove winsten gemaakt door criminele bendes. Dierenartsen spreken in dit verband van maffiapraktijken en willen niet voor de camera hun verhaal doen omdat zij zich bedreigd voelen.

De PvdA is geschrokken van dit verhaal. Om de mensonterende omgang met dieren, om bedreigde bonafide dierenartsen en om mensen die een hondje kopen met allerlei problemen. Daarom hebben we direct schriftelijke vragen gesteld aan de regering. We willen weten welke controle er is op dit soort internationale handel en hoe we dat kunnen voorkomen. Maar ook welke specifieke risico’s er zijn voor mensen die een puppy kopen. En welke mogelijkheden dierenartsen en andere belanghebbenden hebben als ze te maken krijgen met illegaal gesmokkelde puppy’s. En nog meer van dit soort vragen, bedoeld om na te gaan hoe dit soort vreselijke handel kan worden tegengegaan en hoe mens en dier kunnen worden beschermd.

Er is inmiddels een brede verontwaardiging in de Tweede Kamer over deze vreselijke handel. Daarom zal er dinsdag een debat over deze en soortgelijke illegale handel worden aangevraagd. We wisten natuurlijk dat dit soort handel bestaat maar niet dat het zo grootschalig was. Het is tijd om er vanuit onze verantwoordelijkheid alles aan te doen deze handel te stoppen!