Gewasbeschermingsmiddelen met gezondheidsrisico’s moeten uit de schappen

Met dank overgenomen van H.J.M. (Henk) Leenders i, gepubliceerd op vrijdag 29 mei 2015, 12:54.
Gewasbeschermingsmiddelen met gezondheidsrisicos moeten uit de schappen
Bron: Blog Henk Leenders

Foto Flickr / dordrecht-holland

De Partij van de Arbeid wil dat gevaarlijke bestrijdingsmiddelen uit de schappen verdwijnen. Ook willen we een vlotte vermindering van het gebruik van dit soort middelen in de publieke ruimte en in de landbouw. Dat is belangrijk voor onze gezondheid en het milieu.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemde het onlangs waarschijnlijk dat het middel Glyfosaat (gebruikt in Roundup) kankerverwekkend is voor mensen. De gezamenlijke Academies van wetenschappen (EUSAC) in Europa zeggen dat zogeheten ‘neonicotinoïden’ niet alleen bijen doden, maar ook andere wilde bestuivers zoals vlinders, zweefvliegen en hommels. Het roept de vraag op of het aanvullende wetenschappelijke bewijs reden is om te komen tot een verbod.

Gewasbeschermingsmiddelen met aantoonbare gezondheidsrisico’s moeten wat de PvdA betreft worden verboden. De inzet van de PvdA is duidelijk. De vraag is echter of een snel totaalverbod op glyfosaat en neonicotinoïden juridisch gezien mogelijk is in verband met Europese regels. De PvdA wil geen eindeloze juridische procedures. Niet een verbod erdoorheen jassen, en dan door de rechter teruggefloten worden. Daarom willen we naast het onderzoeken van een verbod ook investeren in innovatie en samenwerking, met producenten, leveranciers en detailhandel.

Staatssecretarissen Mansveld en Dijksma gaven eerder aan dat zij toe willen naar een vergroening van de gewasbescherming. Zij zetten op het dossier gewasbeschermingsmiddelen duidelijke stappen. Dat gebeurt op basis van wetenschappelijk onderzoek, juridische mogelijkheden en het streven naar een gelijk Europees speelveld. Om die reden is bijvoorbeeld de toepassing van een middel als ‘Metam Natrium’ aan banden gelegd en ook eerdere studies naar de gevolgen van Neonicotinoiden voor bijen leidde tot een beperking van het gebruik. Glyfosaat wordt in 2017 verboden voor particulier gebruik op verhardingen. Dat zijn goede eerste stappen, maar de PvdA zet zich ervoor in dat we het gebruik van dit soort middelen verder terugdringen.