34207 NL - wetsvoorstel
Tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 mei 2015 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Van der Steur i, en de Minister voor Wonen en Rijksdienst, Blok i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de regeling in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek inzake dubbele lastgeving aan te passen en tevens te verduidelijken.

1.

Volledige titel

Wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten

2.

Documenten

(18 stuks)

2 21 mei 2015, koninklijke boodschap, nr. 1     KST342071
Koninklijke boodschap
 
2 21 mei 2015, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 21 mei 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST342072
Voorstel van wet
 
2 21 mei 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 21 mei 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST342073
Memorie van toelichting
 
2 21 mei 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.