Memorie van antwoord uitgebracht bij wetsvoorstel 33662 - Meldplicht datalekken en boetebevoegdheid College bescherming persoonsgegevens - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 september 2019
kalender
dinsdag 19 mei 2015

Bij wetsvoorstel 33662 - Invoering van een meldplicht bij datalekken en uitbreiding van de boetebevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens is een memorie van antwoord ondergebracht.