COM(2015)209 EU - Aanbeveling
Opleggen van een boete aan Spanje wegens manipulatie van tekortgegevens in de Autonome Gemeenschap Valencia

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot het opleggen van een boete aan Spanje wegens manipulatie van tekortgegevens in de Autonome Gemeenschap Valencia

officiële Engelstalige titel

Recommendation for a COUNCIL DECISION imposing a fine on Spain for manipulation of deficit data in the Autonomous Community of Valencia
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
COM-nummer i COM(2015)209 NLEN
Extra COM-nummers COM(2015)209
Celex-nummer i 52015PC0209

2.

Key dates

Document 07-05-2015
Online publicatie 07-05-2015
Besluit 13-07-2015; Besluit 2015/1289

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.