34194 - Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 25 augustus 2019
kalender

Dit wetsvoorstel werd op 28†april†2015 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om een aantal instrumenten in de Participatiewet te harmoniseren ten behoeve van de ondersteuning van werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(44 stuks)

2 28†april†2015, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 28†april†2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van Wet
 
2 28†april†2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van Toelichting
 
2 28†april†2015, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST341941
Koninklijke boodschap
 
2 28†april†2015, voorstel van wet, nr. 2     KST341942
Voorstel van Wet
 
2 28†april†2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST341943
Memorie van Toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.