Goed en toegankelijk onderwijs voor elke student

Met dank overgenomen van M. (Mohammed) Mohandis i, gepubliceerd op dinsdag 14 april 2015, 17:32.

Foto Flickr/ NTNU

Ons hoger onderwijs moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor alle studenten, dat is een groot goed. Daar ga je niet mee spelen door collegegeld voor de ene opleiding hoger te maken dan voor de andere. Zo creëer je een tweedeling in het hoger onderwijs: de gewone student studeert ‘gewoon’ psychologie, terwijl de student met rijke ouders de excellente psychologie opleiding kan betalen. De PvdA wil juist dat elke student zijn talenten kan ontwikkelen, ongeacht zijn of haar achtergrond. Daarom wil ik geen experiment ‘collegegelddifferentiatie’.

Het idee van dit experiment past in het plaatje van doorgeslagen rendementsdenken uit vorige kabinetsperiodes. Ik heb mij al eerder verzet tegen het plan om een bindend studieadvies voor het tweede en derde studiejaar in te voeren. Het doorgeslagen rendementsdenken en de maatregelen die hierbij horen, bevorderen snelle doorstroom van studenten maar doen niks voor de kwaliteit van het onderwijs. Binnen redelijke termijn een hoogwaardig diploma behalen is wat anders dan hoger onderwijs dat als lopende band gaat fungeren.

Ik wil dat er een omslag komt in het denken over hoger onderwijs. Geen rendement dat in kille cijfers te vangen is, maar rendement in kwaliteit. Wat kwaliteit dan inhoudt, daar moeten studenten en docenten een belangrijke stem in hebben. Onze focus moet liggen op toegankelijkheid en kwaliteit voor élke student. Daar zet ik me graag voor in, zodat elk talent maximaal tot zijn recht komt.