Raad van State in jaarverslag kritisch op regering - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 17 juni 2019
kalender
donderdag 9 april 2015, 11:09

DEN HAAG (PDC i) - De regering moet vaker en beter beargumenteren waarom zij met nieuwe maatregelen komt. Met name op het gebied van het strafrecht vindt de Raad van State i dat de regering niet altijd goed motiveert waarom nieuwe ingrepen nodig zijn, zeker omdat ze raken aan grondrechten. Ook gaat de regering lang niet altijd in op mogelijk bezwaren en pijnpunten die de Raad van State aantekent bij nieuwe voorstellen tot wetgeving. De Raad van State is ook niet te spreken over de regelmaat waarmee de regering wetsvoorstellen, nog nadat de Raad van State haar definitieve advies heeft uitgebracht, snel wijzigt voordat ze naar het parlement gaan. Dat schrijft de Raad van State in haar jaarverslag over 2014.

De Raad van State spreekt verder haar bezorgdheid uit over recente ontwikkelingen in het bestuurlijk en wettelijk stelsel. Zo moet de rijksoverheid zowel burger als de gemeenten niet eerst verantwoordelijk maken voor bepaalde zaken om diezelfde onderwerpen vervolgens van hogerhand in allerlei regels en voorwaarden vast te leggen. Daarnaast moet de regering gemeenten en burgers ook de tijd geven om hun eigen weg te vinden in de nieuwe werkelijkheid, en niet meteen met nieuwe maatregelen komen. 

De regering moet wel voorkomen dat de verschillen tussen de gemeenten te groot worden. De Raad van State constateert dat de middelen die de overheid heeft om bestuurlijke geschillen in het kader van decentralisatie op te lossen, beperkt zijn. Daar moet een oplossing voor komen. De Raad van State prijst de hervormingen die de regering en de wetgever in 2014 in gang heeft gezet, maar wijst tegelijk op de noodzaak tot verdere hervormingen op terreinen als zorg en arbeidsmarkt. 

Bron: persbericht Raad van State