Motie Beertema c.s. over gebruiken van de term "genocide" - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 16 juli 2020
kalender

Motie Beertema c.s. over gebruiken van de term "genocide" - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015

1.

Tekst

34 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015

Nr. 60 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA C.S.

Voorgesteld 1 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er brede wetenschappelijke erkenning is dat de Armeense volkerenmoord gekenmerkt moet worden als een genocide;

constaterende dat de huidige regering niet spreekt over «de Armeense genocide», maar over «de kwestie van de Armeense genocide»;

verzoekt de regering om, in alle relevante uitspraken van de regering de term «genocide» te hanteren in plaats van «de kwestie van de genocide»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Wilders

Voordewind


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.