Eerste Kamerfractie Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP)

De RKSP i was van 21 september 1922 tot 22 december 1945 in de Eerste Kamer i vertegenwoordigd, al werd de RKSP pas in 1926 formeel opgericht. Daarna ging de fractie over in die van de KVP.

De RKSP-fractie telde relatief veel leden uit de industrie, zoals de zeepfabrikant Dobbelmann i, de textielfabrikant De Wit i en de steenfabrikant Arntz i. Daarnaast zaten in de fractie vertegenwoordigers van de katholieke vakbond (onder wie A.C. de Bruijn i) en van landbouworganisaties, alsmede gemeentelijke en provinciale bestuurders. Het aantal hoogleraren was geringer dan bij de ARP. Het aantal oud-Tweede Kamerleden was eveneens relatief klein.

Bekende RKSP-Eerste Kamerleden waren de Tilburgse fabrikant Blomjous i, de rechters A.F.O. van Sasse van Ysselt i en F.I.J. Janssen i, de Rotterdamse wethouder Nivard i en de hoogleraren Barge i en Steger i.

1.

Overzicht fractievoorzitters

fotonaam fractievoorzitteraanvang functieeinde functie
J.C.A.M. van de MortelJ.Ch.A.M. (Jan) van de Mortel1945-10-181945-12-22
W.M. van LanschotW.M. van Lanschot1924-03-181941-10-04
P.J.J.S.M. van der Does de WilleboisP.J.J.S.M. van der Does de Willebois1922-09-211923-09-18

Meer over