17251 NL - wetsvoorstel
Wet energiebesparing toestellen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 december 1981 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om, in het belang van de energiebesparing, regels te stellen met betrekking tot toestel len en installaties, alsmede met betrekking tot het in rekening brengen van kosten van energieverbruik, welke mede als grondslag kunnen dienen voor de uitvoering van voorschriften ter zake, vastgesteld door de Raad of de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

1.

Volledige titel

Regels ten aanzien van toestellen en installaties in het belang van de energie-besparing (Wet energiebesparing toestellen)

2.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.