18741 NL - wetsvoorstel
Intrekking van de Wet selectieve investeringsregeling (Stb. 1974, 95)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 november 1984 ingediend door de regering.

 
Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet selectieve investeringsregeling (Stb. 1974, 95) in te trekken, aangezien de ontwikkelingen, met het oog waarop deze wet in het leven is geroepen, zich niet in betekenende mate blijken voor te doen.

1.

Volledige titel

Intrekking van de Wet selectieve investeringsregeling (Stb. 1974, 95)

2.

Documenten

(11 stuks)

2 1 januari 1984, memorie van toelichting, nr. 3     KST18741N3K2
Memorie van toelichting
 
2 15 november 1984, koninklijke boodschap, nr. 1     KST18741N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 15 november 1984, voorstel van wet, nr. 2     KST18741N2K2
Voorstel van wet
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.