17446 NL - wetsvoorstel
Wet op de Algemene Energieraad

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 29 mei 1982 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de bij Koninklijk besluit van 25 februari 1976 (Stb. 99) ingestelde voorlopige Algemene Energieraad voorziet in een blijvende behoefte aan advisering ten aanzien van het te voeren energiebeleid, geplaatst in een breed maatschappelijk verband, zodat thans overeenkomstig artikel 79 van de Grondwet een wettelijke grondslag voor een permanente Algemene Energieraad gewenst is.

1.

Volledige titel

Instelling van een Algemene Energieraad (Wet op de Algemene Energieraad)

2.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.