12099 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Heffing van loon- en inkomstenbelasting van degenen die uitsluitend of vrijwel uitsluitend uitkeringen ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet genieten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 2 november 1972 aanhangig gemaakt door een of meer Tweede Kamerleden.

 

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de heren Van Lier en Dolman met betrekking tot de heffing van loon- en inkomstenbelasting van degenen die uitsluitend of vrijwel uitsluitend uitkeringen ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet genieten

2.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.