11300 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Van Thijn c.s. Verandering in de artikelen 90, 137 en 152 van de Grondwet

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 11 mei 1971 aanhangig gemaakt door een of meer Tweede Kamerleden.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 6 maart 1971 (Stb. 105) heeft verklaard, dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel tot verandering in de Grondwet van de bepalingen omtrent de leeftijd voor het actief kiesrecht in overweging te nemen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de heer Van Thijn, mejuffrouw Goudsmit en de heren Wiebenga en Aarden tot verandering in de artikelen 90, 137 en 152 van de Grondwet

2.

Documenten

(10 stuks)

2 1 januari 1971, voorstel van wet, nr. 2     KST11300N2K2
Voorstel van wet
 
2 1 januari 1971, memorie van toelichting, nr. 3     KST11300N3K2
Memorie van toelichting
 
2 11 mei 1971, nr. 1     KST11300N1K2
Geleidende brief
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.