10478 NL - wetsvoorstel
Goedkeuring van het Verdrag betreffende de politieke rechten van de vrouw

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 23 december 1969 ingediend door de regering.

 

1.

Volledige titel

Goedkeuring van het op 31 maart 1953 te New York gesloten Verdrag betreffende de politieke rechten van de vrouw (Trb. 1968, 92)

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(18 stuks)

2 1 januari 1969, nr. 1     KST10478N1K2
Ontwerp van rij
 
2 1 januari 1969, nr. 2     KST10478N2K2
Wij juliana, bij
 
2 1 januari 1969, memorie van toelichting, nr. 3     KST10478N3K2
Memorie van toelichting
 
2 23 december 1969, nr. 1     KST10478N1K2
Ontwerp van rij
 
2 23 december 1969, nr. 2     KST10478N2K2
Wij JULIANA, bij
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting en alle documenten in dit dossier.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.