Steun voor D66-voorstel adviesgroep effectiviteit EU begroting

Met dank overgenomen van G.J.M. (Gerben-Jan) Gerbrandy i, gepubliceerd op dinsdag 24 maart 2015.

Vandaag heeft de Begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement het initiatief gesteund van D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy om een speciale adviesgroep in het leven te roepen voor de effectiviteit van de Europese begroting. Naar het voorbeeld van de Monti-werkgroep die zich momenteel buigt over de financiering van de begroting, zal deze onafhankelijke adviesgroep met voorstellen moeten komen om een structurele verschuiving teweeg te brengen van uitgeven naar presteren met Europees geld. “Bij de controle van de Europese begroting komt de Rekenkamer ook dit jaar tot de conclusie dat lidstaten zich vooral concentreren op het binnenhalen van subsidies, en niet op de resultaten van de projecten. Zo heeft de EU begroting zeer geringe meerwaarde. D66 pleit al jaren voor die cultuuromslag. Deze speciale adviesgroep zal hierin het voortouw moeten nemen”, aldus de D66’er.

De bevindingen moeten voor de tussentijdse herziening van de Europese begroting (MFK), in 2016, worden gepresenteerd, en de basis vormen voor de nieuwe meerjarenbegroting die in 2020 ingaat. Gerbrandy: “Europa staat voor grote uitdagingen, maar de Europese begroting is een ouderwets instrument en kan daarom niet de juiste impulsen geven voor de duurzame groei die we nodig hebben. Die radicale hervorming moet er komen.”