VVD stelt Kamervragen over radicalisering in het onderwijs

Met dank overgenomen van P.J. (Pieter) DuisenbergĀ i, gepubliceerd op donderdag 19 maart 2015, 11:08.

Den Haag 19 maart 2015

VVD-Kamerleden Duisenberg en Potters hebben vragen gesteld aan de minister van Onderwijs over de Europese radicaliseringstop in Parijs van afgelopen dinsdag. De VVD vraagt zich af waarom de gezamenlijke democratische waarden van de EU - zoals deze zijn vastgelegd in het Europees verdrag voor de rechten van de mens waaronder vrijheid van meningsuiting, gelijke behandeling man en vrouw - niet zijn opgenomen in de Verklaring van Parijs.