Eerste Kamerfractie Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)

De VDB i was van 20 september 1904 tot 9 februari 1946 in de Eerste Kamer i vertegenwoordigd. In de fractie zaten steeds (oud-)hoogleraren, zoals H.L. Drucker i, D. van Embden i en R. Kranenburg i. Daarnaast was er vrijwel altijd een 'noordelijke' vertegenwoordiger, zoals de Groningse gedeputeerde J.B. Westerdijk i.

De fractievoorzitter in de Eerste Kamer was D. van Embden (tot 1946).

In februari 1946 ging de fractie op in die van de nieuwgevormde Partij van de Arbeid i.

 

Meer over