Tweede Kamerfractie Vrij-Antirevolutionaire Partij (VAR)

Van 20 mei 1894 tot 16 september 1905 was er een fractie (Kamerclub) van vrij-antirevolutionairen i in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Aanvankelijk werden zij aangeduid als Lohmannianen of fractie-Lohman, naar hun voorman jhr. A.F. de Savornin Lohman i. Na de verkiezingen van 1894 vormden zij een afzonderlijke fractie, naast de door Kuyper i geleide ARP-fractie i. De fractie had een losse organisatiestructuur.

In 1903 ontstond een christelijk-historische fractie toen VAR en de Christelijk-Historische Kiezersbond i van J.Th. de Visser i samengingen in de Christelijk-Historische Partij.

Tot de vooraanstaande leden van de fractie van de VAR behoorden onder anderen Th.P. baron Mackay i, A. baron van Dedem i en Graaf Van Bylandt i.

 

Meer over