Kamer mist ambitie in wetenschapsvisie kabinet

Met dank overgenomen van P.J. (Pieter) Duisenberg i, gepubliceerd op maandag 9 maart 2015, 2:42.

FD.nl 9 februari 2015

Duisenberg is blij dat dit kabinet komt met een wetenschapsvisie, “de eerste in 25 jaar”, aldus Duisenberg. Hij plaatst daarbij wel meteen de kanttekening dat het kabinet heeft gekozen voor ‘vertrouwdheid’, waarbij het beschikbare budget volgens bestaande verdeelsleutels over de universiteiten wordt verdeeld. De VVD wil meer concurrentie en differentiatie tussen wetenschappelijk instellingen.

Lees meer