Doorbreek het stereotype

Met dank overgenomen van M. (Jet) Bussemaker i, gepubliceerd op zondag 8 maart 2015, 12:32.

Vandaag, 8 maart, is internationale vrouwendag. We hebben in Nederland grote stappen gezet als het gaat om vrouwenemancipatie, maar we zijn er nog lang niet. Er zijn tal van initiatieven om het gesprek over en de emancipatie van vrouwen een steuntje in de rug te geven. Zo heb ik zelf samen met VNO-NCW het initiatief genomen om te ervoor te zorgen dat er meer vrouwen aan de top komen van het bedrijfsleven.

Maar de stereotypes zijn diep geworteld. Politici kunnen de regels aanpassen en verscherpen, de echte veranderingen komen van onderop. De volgende grote stap in de emancipatie van de vrouw begint echt met het goede gesprek met de partner aan de keukentafel. Daar moeten goede afspraken gemaakt worden.

Vrouwen zijn nu nog steeds kampioen zorg. Doorbreek dat patroon en verdeel thuis die taken. Ga het gesprek aan over wie de kinderen ophaalt van de crèche, wie wanneer thuis is voor de kinderen, wie er zorgt voor de boodschappen en het eten op tafel.

Mijn oproep is dus expliciet gericht aan zowel mannen als vrouwen: Er moet een vicieuze cirkel doorbroken. Nu wordt maar al te vaak geconcludeerd dat de man meer verdient en dus meer ruimte krijgt om te werken. Te makkelijk wordt het argument omarmt dat ‘de baas het niet goed vindt als ik 4 dagen ga werken’. Dat betekent dat we met z’n allen de volgende grote emancipatieslag tegenhouden. Daar moeten we echt eens mee ophouden.