Blij met aanscherping discriminatieverbod

Met dank overgenomen van M.A.M. (Marleen) Barth i, gepubliceerd op woensdag 4 maart 2015, 15:02.

Foto Wikimedia / Ludovic Bertron

Gisteren is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat de zogenoemde 'enkele feit-constructie' uit de Wet Gelijke Behandeling haalt. Dat betekent dat homo's en lesbiennes niet meer ontslagen kunnen worden bijvoorbeeld omdat zij een relatie hebben.

Met het schrappen van dit stukje uit de wet - een initiatief waar de PvdA met veel plezier en overtuiging aan bijgedragen heeft - is het Roze Stembusakkoord van 2012 in iets meer dan twee jaar helemaal uitgevoerd. Ik ben blij met dit resultaat: wie je bent of van wie je houdt, mag nooit reden voor uitsluiting zijn.

Tot nu toe was 'het enkele feit' dat je LHBT bent niet voldoende voor ontslag, maar het uiting geven aan je seksuele geaardheid was dat wel. Vooral op bijzondere scholen kon dit tot spanningen leiden.

Eerder gingen we in de Eerste Kamer al akkoord met het verbieden van weigerambtenaren bij homohuwelijken, het verankeren van het lesbisch ouderschap en de mogelijkheid voor transgenders om hun geslacht op hun paspoort te laten wijzigen. Onze minister van emancipatie Jet Bussemaker heeft daarnaast ambassadeurs benoemd die zich gaan inzetten voor het bespreekbaar maken van homoseksualiteit en geslachtsverandering in het (voortgezet) onderwijs.

Stuk voor stuk maatregelen die laten zien waar we als PvdA voor staan: een open en tolerante samenleving waarin iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien. Waarin wie je bent en van wie je houdt geen reden tot uitsluiting is. Dat ideaal moet elke dag opnieuw bevochten worden, op mensen die meer belang zien in ongelijkheid, discriminatie en achterstelling. Ons werk is dus nooit klaar. Maar volgende week, als wij als Eerste Kamer met een grote meerderheid voor het schrappen van de enkele feit-constructie zullen stemmen, is het even feest en kan de regenboogvlag uit. Dan vieren we een nieuwe mijlpaal, onderweg naar een maatschappij waarin iedereen een waardig leven kan leiden.