Van Ostadeschool: Drie keer excellente school, een briljante prestatie

Met dank overgenomen van A.Th. (Adri) Duivesteijn i, gepubliceerd op vrijdag 27 februari 2015, 7:31.
Beeld 2
Bron: Blog Adri Duivesteijn

Voor de SchildersWIJKkrant schrijf ik regelmatig columns. In de meest recente column (februari 2015) staat de Van Ostadeschool in de Schilderswijk centraal, die heeft laten zien dat je achterstand kunt omdraaien in een voorsprong, als je je maar realiseert dat scholen de sleutel zijn tot de ontwikkeling van een verdraagzame samenleving; dat de uitwisseling van kennis die verborgen zit in een veelvoud van culturen juist ook een kans biedt. Lees hier de column. Lees ook de vorige columns: ‘De tegenkracht moet, opnieuw, vanuit de Schilderswijk zelf komen’ en ‘Wijst de Schilderswijk de weg naar de multiculturele samenleving?’.