COM(2015)63 - GROENBOEK Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 1 april 2020
kalender

COM(2015)63 EUe - Groenboek
GROENBOEK Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

GROENBOEK Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie

officiële Engelstalige titel

GREEN PAPER Building a Capital Markets Union
 
Rechtsinstrument Groenboek
Besluitvormingsprocedure Initiatiefverslag (INI)
COM-nummer i COM(2015)63 NLEN
Extra COM-nummers SWD(2015)13
Raadsdocument i 6408/15
Procedurenummer i 2015/2106(INI)
Celex-nummer i 52015DC0063

2.

Key dates

Document 18-02-2015
Online publicatie 22-02-2015

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.