Koers houden

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op maandag 23 februari 2015, 2:41.

Beide kanten van de afgelopen jaarwisseling kennen goed economisch nieuws. In het laatste kwartaal van vorig jaar was de groei hoger dan verwacht. En de start van 2015 laat gestage groei zien in alle marktsectoren. De Nederlandse freelancemarkt doet het buitengewoon goed, met een stijging van maar liefst 12 procent ten opzichte van 2013.

KOERS HOUDEN

Na een paar moeilijke jaren gaat het dus economisch geleidelijk steeds beter met ons land. Maar we zien ook op andere terreinen positieve harde cijfers: de criminaliteit daalt; de woningmarkt trekt aan; steeds meer mensen vinden een baan; ons zorgstelsel (onlangs wederom bestempeld als het beste stelsel in Europa) wordt beter en blijft betaalbaar. Ook het huishoudboekje van de overheid wordt steeds gezonder. Nu de positieve weg is ingeslagen is het wat de VVD betreft dan ook belangrijk om nu koers te houden. Zodat de positieve macrocijfers door steeds meer mensen ook thuis, op het werk en in de buurt gevoeld kunnen worden. Ook door u, als zzp’er.

Onverzekerbaar

In het nieuwe jaar blijft de VVD zich inzetten voor betere randvoorwaarden voor de hardwerkende freelancers. Na een verdediging van de fiscale voordelen, uitstel van de VAR-opvolger, facilitering van het ZZP Pensioen, meer diverse financieringsmogelijkheden en blokkeren van tal van betuttelende voorstellen is er ook in de toekomst nog genoeg te regelen voor de freelancer. Bijvoorbeeld een betere toegang tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De afgelopen maanden heeft de VVD verschillende signalen ontvangen van eenpitters die bij geen enkele private verzekeraar terecht kunnen voor een AOV, vanwege een verhoogd risicoprofiel. Reden om met collega’s de koppen bij elkaar te steken en het gesprek aan te gaan met zzp-belangenorganisaties en de verzekeraars.

De VVD vindt dat zelfstandige ondernemers zich vrijwillig moeten kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Hoewel het hier grotendeels gaat om een private markt, kan een verruiming van bestaande mogelijkheden bijdragen aan een oplossing. Zo kunnen zelfstandigen die starten vanuit loondienst of een werknemersverzekering nu al bij het UWV terecht voor een vrijwillige WIA-verzekering, mits ze dat binnen 13 weken doen. Met genoeg zaken om te regelen in de eerste maanden van het ondernemerschap lijkt die termijn wat kort. Een verruiming van de aanmeldperiode en betere voorlichting van de Kamer van Koophandel (via bijvoorbeeld www.ondernemersplein.nl) kan een goede uitkomst bieden.

Moderne arbeidsmarkt

In de vorige editie van ZZPolitiek mocht ik u al berichten over de VVD wens om ook een ander knelpunt op de arbeidsmarkt op te ruimen, namelijk het buitensluiten van zzp’ers en uitzendkrachten in collectieve arbeidsovereenkomsten. In maar liefst 1 op de 4 cao’s staan afspraken om de inhuur van deze flexibele krachten te beperken. Op deze manier druisen cao’s regelrecht in tegen het algemeen belang en staan ze een flexibele economie in de weg. Met het initiatief wetsvoorstel dat bijna is afgerond, hoopt de VVD een einde te kunnen maken aan deze praktijken. Voor de VVD geldt klip en klaar dat cao-afspraken geen hele groepen mogen uitsluiten. Maar om dit te regelen heeft de VVD wel de steun nodig van andere partijen…

In een moderne arbeidsmarkt moet er wat de VVD betreft sprake zijn van en/en. Er moet ruimte zijn voor vaste én flexibele vormen van werk, zodat ondernemers sneller kunnen schakelen en bijsturen in een markt die constant in beweging is. Dat betekent dat we moeten luisteren naar ondernemers die zeggen dat er wel degelijk werk is, maar dit werk niet durven aanbieden, vanwege de kosten en risico’s die zij lopen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van personeel. De VVD heeft daarom afgelopen november voorgesteld om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte terug te brengen van twee naar één jaar, zodat ondernemers het sneller aandurven om iemand in dienst te nemen. Daar zijn werkgevers én werknemers bij gebaat.

Groet vanaf het Binnenhof,

Erik Ziengs