34158 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 februari 2015 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Taverne (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in verband met de parlementaire betrokkenheid bij internationaal recht de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen te wijzigen teneinde de Staten-Generaal te informeren over een ieder verbindende bepalingen van verdragen.

Dit wetsvoorstel was tot de tweede nota van wijziging d.d. 10 juni 2016 geheten: Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen.

1.

Volledige titel

Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

(39 stuks)

2 20 februari 2015, geleidende brief, 34158 R2048, nr. 1     KST341581
Geleidende brief
 
2 20 februari 2015, geleidende brief, 34158 R2048, nr. 1    
Geleidende brief - Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen
 
2 20 februari 2015, voorstel van wet, 34158 R2048, nr. 2     KST341582
Voorstel van Rijkswet
 
2 20 februari 2015, voorstel van wet, 34158 R2048, nr. 2    
Voorstel van Rijkswet - Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen
 
2 20 februari 2015, memorie van toelichting, 34158 R2048, nr. 3     KST341583
Memorie van toelichting
 
2 20 februari 2015, memorie van toelichting, 34158 R2048, nr. 3    
Memorie van toelichting - Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.