Liefdevolle zorg voor onze ouderen

Met dank overgenomen van M.J. (Martin) van Rijn i, gepubliceerd op woensdag 11 februari 2015, 12:02.

Foto Shutterstock

Vandaag heb ik een actieprogramma gepresenteerd om de verpleeghuiszorg in Nederland te verbeteren. Ik wil in ieder Nederlands verpleeghuis liefdevolle zorg door trotse medewerkers die bijdraagt aan een waardige oude dag. De laatste levensjaren zijn, zeker in een verpleeghuiszorg, vaak moeilijk. Zowel voor ouderen als voor hun naasten. Met dit plan wil ik de randvoorwaarden bieden die verzorgenden en mantelzorgers in staat stellen de zorg in verpleeghuizen te verbeteren, zodat deze mensen een waardig leven hebben en verzorgenden trots kunnen zijn op hun werk.

Dit is geen gemakkelijke opgave. De laatste levensjaren kunnen moeilijk zijn voor mensen en hun familie. Soms word je dag in, dag uit geconfronteerd met verslechterende gezondheid en afnemende communicatie. Steeds vaker komen mensen met een steeds complexere hulpvraag in het verpleeghuis. Om deze mensen goede zorg te bieden moeten we deze zorg over de volle breedte verbeteren van het front. Het is een plan is daarom in samenwerking met de verzorgenden en andere deskundigen gemaakt. Er staan ideeën in die moeten leiden tot betrokken bestuurders, trotse en goed opgeleide zorgverleners en gewaardeerde mantelzorgers. En dat alles voor de bewoner, die zich omringd met liefdevolle zorg zo thuis mogelijk moet voelen.

Kwaliteit door de ogen van mensen

Als we het hebben over ‘goede zorg’ dan is het uitgangspunt de bewoner diens mantelzorger zelf. Daarom gaan we hun positie verbeteren. Om dat te bereiken, verbeteren we de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener. De positie van cliëntenraden wordt daarbij versterkt. Mantelzorgers krijgen daarom een plek aan tafel bij het opstellen van het zorgplan, waarin zij altijd inzage moeten hebben of zelfs eigenaar van kunnen zijn. Want: ook wanneer thuis wonen niet langer gaat moet je vertrouwde omgeving betrokken blijven bij je zorg. Daarbij hoort ook een andere manier om kwaliteit te meten: de Inspectie moet minder uitgaan van af te vinken lijstjes en veel meer van hoe ouderen, mantelzorgers en verzorgenden goede zorg ervaren.

Trotse zorgverleners

Goede zorg staat of valt bij goede zorgverleners. De inzet van de vele zorgmedewerkers is hartverwarmend. Maar ook zij hebben aangegeven dat de kennis, vaardigheden en beschikbaarheid van medewerkers soms niet (meer) bij de zorgbehoefte van (toekomstige) cliënten past. Daarom maak ik samen met collega Bussemaker een plan om de aansluiting van schoolbank naar verpleeghuis beter te laten verlopen. Ook maken we een leidraad voor een goede samenstelling van personeel.

Ruim baan voor ambitieuze, goede verpleeghuizen

Kwaliteit vraagt om betrokken bestuurders. Daarom komt er een lijst met zaken waar een betrokken bestuurder aan moet voldoen en een lijst met consequenties als iemand daar niet aan voldoet. Instellingen die bereid zijn stappen te zetten gaan we daarbij helpen, omdat zij zich daarin terecht gehinderd kunnen voelen. Er moet zo een voorhoede ontstaat van 200 verpleeghuizen die als voorbeeld voor de rest dienen.

Uiteindelijk moeten al deze plannen ertoe leiden dat mensen waardige laatste levensjaren hebben en dat mensen hierop terugkijken met het gevoel: ‘Het was soms moeilijk, maar we hebben altijd goede zorg gehad.'