Een levende partijdemocratie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 10 augustus 2020
kalender

Een levende partijdemocratie

Met dank overgenomen van H.J. (Rik) Grashoff i, gepubliceerd op zaterdag 7 februari 2015.

"Tussen overheid en samenleving kunnen partijen alleen gezagvol optreden wanneer zij hun autonomie weten te bewaren en zelf intern aan eisen van een levende democratie voldoen. En daar, partijgenoten, hebben wij vanochtend een belangrijke stap in gezet."

"We hebben gekozen voor een nieuwe set spelregels, die het ons beter mogelijk maakt om samen mét elkaar onze partij vorm te geven. Die het voor een ieder makkelijker maakt om mee te praten en te denken en die de zeggenschap van leden versterkt. Dat is een kans, maar ook een opdracht. Een opdracht die niet vanzelf vervuld is met het vastleggen van structuren, maar die continu moet worden waargemaakt. En die nog veel inspanning zal kosten om echt goed te verankeren.

Ik voel mij aan die opdracht zeer gecommitteerd en het voltallige partijbestuur met mij. In de periode van april tot en met juni zullen we onze volgende partijbrede discussie voeren onder de titel “werken in de 21e eeuw”. We zorgen dat iedereen mee kan doen, er komen weer de nodige regionale bijeenkomsten en de concrete uitkomsten zullen we weer rechtstreeks ter beoordeling voorleggen aan de leden."

Meer lezen

Lees de complete congresspeech van Rik Grashoff (pdf, 7 februari 2015)