Erik Ziengs quizmaster op ondernemers event

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op zaterdag 31 januari 2015, 2:45.

Op woensdag 28 januari j.l. organiseerde de VVD een eerste doelgroepen-event. Met Mark Rutte en Erik Ziengs als keynote speakers. En het was gelijk raak. Ondernemers waren deze eerste keer de doelgroep. Dat was wel nodig ook. VVD en Ondernemers waren onderweg een beetje het zicht op elkaar kwijtgeraakt. Dus het was goed om weer even bij te praten. Want de VVD is en blijft de Ondernemerspartij bij uitstek.

Leuke opzet, dit evenement. Er was gekozen voor een uitstekend locatie: de Crown Studio’s in Aalsmeer. En een uiterst actieve werkvorm. Waarbij ondernemers vooraf vragen konden insturen, met hun telefoon konden inloggen en ter plekke quizvragen konden beantwoorden. Waarbij overigens Erik Ziengs fungeerde als uiterst soepele opperspreekstalmeester. Maar, onze Minister President kan er ook wat van. Geen vraag zo gek of hij wist er antwoord op.

Mark Rutte begon met een uitleg. Immers, de VVD had lastenverlichting beloofd. Maar in de praktijk lastenverzwaring veroorzaakt. De Premier verontschuldigde zich. Er diende een crisis bezworen en een balans opgeschoond te worden. Kijk, dat is ondernemerstaal. Er was wederzijds begrip. De verzamelde ondernemers kregen alle lof voor hun hulp om het land uit de crisis te trekken. Mark Rutte: “Er is nog nooit een kabinet geweest dat zoveel en zo ingrijpende veranderingen heeft doorgevoerd. En we zijn er nog lang niet. Nu een kwestie van koers houden”

Aan de hand van quizvragen werden verschillende pijnpunten aan de orde gesteld: de regeldruk, de BTW-verhoging, het investeringsklimaat, de positie van het MKB, goed onderwijs. En vooral – hoe kan het ook anders in deze kring – de starre arbeidsmarkt. Mark Rutte: “Je hoeft ons als liberalen niet uit te leggen hoe belangrijk minder regels en meer vrijheid op de arbeidsmarkt zijn. Wij weten dat flexibele arbeidsvormen de toekomst hebben. Maar we zitten wel met een linkse meerderheid in het Parlement. En met een coalitiepartij die er anders in staat.”

Waar Mark Rutte de grote lijnen deed, pareerde Erik Ziengs de vragen op detailniveau. Dat ging hem goed af. Hij beheerst de materie. Hij is niet voor niets Mr. MKB, de Ondernemers-specialist binnen de VVD. Hij kende de vragen, de antwoorden en in sommige gevallen zelfs de ondernemers persoonlijk. Zo kon het gebeuren dat aan het eind van de middag beide partijen, politiek én ondernemers, elkaar weer eensgezind in de armen sloten. Maar goed ook. Want ondernemers zijn de trekpaarden van onze economie. En de VVD de partij waar ondernemers zich het beste bij thuis voelen.