34139 NL - ongeclassificeerd
Nederlands EU-voorzitterschap 2016

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

In dit dossier worden stukken verzameld waarin de regering het parlement informeert over de voorbereidingen rond het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de EU (1 januari 2016 - 30 juni 2016).

Achtergrond

Logo Nederlands voorzitterschap Europese Unie 2016

Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervulde Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie i. Prioriteiten waren: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei, en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren. Nederland kreeg als voorzitter verder te maken met de migratiecrisis en het Britse referendum over het lidmaatschap van de EU.

Tijdens het EU-voorzitterschap zat Nederland de vergaderingen van de Raad voor en nam Nederland het voortouw bij onderhandelingen tussen de lidstaten onderling. Ook behartigde Nederland de belangen van de lidstaten bij onderhandelingen met de andere Europese instellingen over nieuwe regelgeving.

Nederland nam het stokje over van Luxemburg i en werkte nauw samen in een trojka i met Slowakije en Malta. Slowakije i nam op 1 juli 2016 het voorzitterschap over.

1.

Volledige titel

Nederlands EU-voorzitterschap 2016

2.

Documenten

(64 stuks)

2 30 januari 2015, brief, nr. 1     KST341391
Brief regering; Inhoudelijke voorbereidingen Nederlands EU-voorzitterschap 2016
 
2 16 juni 2015, brief, nr. 2     KST341392
Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake informatiedeling met de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie van 1 mei 2015
 
2 19 juni 2015, brief, nr. 3     KST341393
Brief regering; motie Sjoerdsma over voorbereiden van een top over de begrotingssystematiek
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.