Directoraat-generaal Nabuurschap en uitbreiding (NEAR)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i houdt zich bezig met nabuurschapsbeleid van de Europese Unie en de onderhandelingen over mogelijke uitbreiding. Het doel van het nabuurschapsbeleid is om partnerlanden van de EU te ondersteunen in het doorvoeren van democratische hervormingen, het ontwikkelen van een rechtsstaat en het creëren van inclusieve economische groei. Dit moet leiden tot een verspreiding van vrede en stabiliteit, vrijheid en democratie, en welvaart en solidariteit in Europa. Ook coördineert DG NEAR de beleidsafspraken met de landen die zijn aangesloten bij de Europese Economische Ruimte i.

Dit directoraat-generaal vervangt sinds 2015 het directoraat-generaal Uitbreiding (ELARG) i. Deze verandering moest benadrukken dat de EU zich meer op de relaties met de buurlanden richt, en minder op een snelle uitbreiding van de Unie. DG NEAR heeft daarom ook enkele taken met betrekking tot het beleid ten aanzien van de oostelijke en zuidelijke buurlanden overgenomen van het toenmalige DG EuropeAid Ontwikkeling en Samenwerking.

DG NEAR werkt nauw samen met de Europese diplomatieke dienst i en voor specifieke onderwerpen ook de beleidsspecifieke directoraten-generaal. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding i.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 37 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
22.09.2023  Zevende jaarverslag over de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije.
Mededeling com(2023)543
 
20.06.2023  Instelling van de faciliteit voor Oekraïne.
Verordening com(2023)338
 
12.10.2022  Mededeling 2022 inzake het uitbreidingsbeleid van de EU.
Mededeling com(2022)528
 
26.05.2021  Vijfde jaarverslag over de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije.
Mededeling com(2021)255
 
09.02.2021  Hernieuwd partnerschap met het Zuidelijk Nabuurschap Een nieuwe agenda voor het Middellandse Zeegebied.
join(2021)2
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 9 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
14.06.2018  Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III).
Verordening com(2018)465
 
06.10.2016  Sluiting van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Bosnië en Herzegovina in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2016)640
 
06.10.2016  Ondertekening van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Bosnië en Herzegovina in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2016)641
 
06.10.2016  Goedkeuring van de sluiting namens Euratom van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Bosnië en Herzegovina in verband met de toetreding van ...
Aanbeveling com(2016)642
 
18.07.2016  Procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kosovo.
Verordening com(2016)460
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
30.04.2015  Goedkeuring van de sluiting namens Euratom, van de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kosovo*.
Aanbeveling com(2015)182