Opkopen van staatsobligaties door ECB is onverstandig - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 18 januari 2021
kalender

Opkopen van staatsobligaties door ECB is onverstandig

Met dank overgenomen van M.G.J. (Mark) Harbers i, gepubliceerd op vrijdag 23 januari 2015, 3:23.

De Europese Centrale Bank heeft besloten tot het opkopen van staatsobligaties, om op die manier de hoeveelheid geld in omloop te vergroten. De VVD is sceptisch over de werking van deze maatregel. Het is het laatste instrument dat de ECB ter beschikking heeft, en het is maar zeer de vraag of dit de oplossing is voor de huidige problemen in de Europese economie terwijl om het een zeer groot bedrag van ruim 1100 miljard euro aan nieuw geld gaat. Bovendien bestaat daardoor het risico dat landen achterover gaan leunen bij het doorvoeren van noodzakelijke hervormingen. Vanuit optiek van de VVD is het dan ook onverstandig dat deze operatie is begonnen.

Het besluit blijft echter wel binnen het monetaire mandaat dat de ECB heeft. Iedere nationale centrale bank, in Nederland is dat De Nederlandse Bank, zal eigen nationale obligaties kopen ter grootte van de standaard verdeelsleutel (5,6% voor Nederland), waardoor de risicopositie van de ECB niet vergroot wordt. Hiermee is gelukkig voorkomen dat de Nederlandse belastingbetaler opdraait voor de schulden van andere landen. Eerder deze week had de Tweede Kamer op voorstel van de VVD ook al uitgesproken dat een opkoopprogramma niet tot vergrote herverdeling van de financiële risico’s tussen de euro-landen zou mogen leiden.

Het besluit van de ECB is eens te meer een opdracht aan politici om de euro-lidstaten goed aan de begrotingsafspraken te houden en hervormingen door te laten voeren. Dat is de enige manier waarop Europa tot echte groei kan komen.