Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Sinds 16 oktober 1945 was dit naam van het in juni dat jaar ingesteld ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij. De minister voerde al vrijwel direct de titel 'minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening'.

Het ministerie was behalve voor de in de titel genoemde sectoren onder meer verantwoordelijk voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in de landbouw en visserij, alsmede voor het landbouwonderwijs. Tot het landbouwbeleid behoorde ook de grondpolitiek (pacht, ruilverkaveling, vervreemding). In 1959 werd de naam gewijzigd in Landbouw en VisserijĀ i.

 

Meer over