Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid bestond tussen 1923 en 1932. Het werd door het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck II i ingesteld als voortzetting van de ministeries van Arbeid i en Landbouw, Handel en Nijverheid i. Landbouw werd daarbij overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Binnenlandse Zaken kreeg toen bovendien de zorg voor volksgezondheid.

In 1932 werd, na overgang van Landbouw, de naam het departement gewijzigd in Economische Zaken en Arbeid i.

 

Meer over