Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Dit ministerie ontstond in 1965, nadat Kunsten (cultuur) was ondergebracht bij het nieuwe ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk i. Tot de taken van het ministerie behoorden het gehele onderwijs, het wetenschapsbeleid en de studiefinanciering.

In 1994 werd na overheveling van cultuur de naam gewijzigd in Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen i.

 

Meer over