34116 - Goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten en Oekraïne - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 18 juni 2018
kalender

Dit wetsvoorstel werd op 19 december 2014 ingediend door de minister van Buitenlandse Zaken, Koenders i , en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Ploumen i .

 

1.

Volledige titel

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)

 

2.

Documenten

(19 stuks)

2 19 december 2014, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST341161
Koninklijke boodschap
 
2 19 december 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST341162
Voorstel van wet
 
2 19 december 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST341163
Memorie van toelichting
 
2 15 oktober 2015, advies, 34270; nr. 3     KST342703
Advies van andere adviesorganen; Mededeling over besluit inzake definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten en Oekraïne - Uitvoering Wet raadgevend referendum
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.