Teeven zet Nederland te kijk

Met dank overgenomen van J.M. (Jan) Paternotte i, gepubliceerd op woensdag 17 december 2014, 15:09.

Een urgent appèl van mensenrechtenrapporteurs van de Verenigde Naties om geen asielzoekers meer op straat te zetten, krijgt een Westers land niet vaak. Een Europees land dat van de Raad van Europa te horen krijgt dat het uitgeprocedeerde asielzoekers ‘inhumaan’ behandelt, is ook zeldzaam. Toch zijn dit de twee oordelen die vijf weken geleden en afgelopen dinsdag over Nederland zijn geveld. Het moge duidelijk zijn: met de manier waarop de regering Rutte-Asscher asielzoekers behandelt, staat Nederland internationaal te kijk. De VN en het Comité voor de Sociale Rechten van de Raad van Europa hebben reden om Nederland hard op de vingers te tikken.

De vier grote steden signaleren al gedurende zeer lange tijd dat het beleid van Teeven ernstige problemen van humanitaire aard oplevert. Wie uitgeprocedeerd is maar door zijn land van herkomst niet meer toegelaten wordt, staat er alleen voor. Uitgeprocedeerde asielzoekers zijn in dat geval niet meer welkom in een asielzoekerscentrum. Dat betekent dat deze groep mensen op straat wordt gezet en er voor hen geen opvang meer is. Als direct gevolg van deze praktijk, ontstaan er gevaren op het gebied van volksgezondheid en raakt de veiligheid van de asielzoekers en bewoners in de stad in het gedrang.

Het is deze praktijk die Nederland de kritiek oplevert van de mensenrechten-rapporteurs en het Comité voor de Sociale Rechten. Ons land valt op door een enorme behoefte om streng asielbeleid te voeren. Het doel daarvan is te voorkomen dat vluchtelingen asiel zoeken in Nederland. Het gevolg is echter dat Nederland op allerlei manieren de grenzen van menselijke waardigheid opzoekt en soms zelfs overschrijdt.

Steeds meer partijen erkennen dat deze situatie niet houdbaar is. De échte oplossing voor dit probleem moet natuurlijk van het kabinet Rutte-Asscher komen. De vier grote steden nemen ondertussen hun verantwoordelijkheid. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben actie ondernomen en besloten om nachtopvang te verzorgen voor de groep uitgeprocedeerde asielzoekers, zodat deze mensen in ieder geval niet ’s nachts in de kou op straat hoeven te zwerven.

Daarmee betalen die steden ook meteen de rekening die - zelfs volgens de VN - bij staatssecretaris Teeven thuishoort. Formeel gezien is het kabinet nu bezig de vijf weken oude uitspraak van de Raad van Europa te ‘bestuderen’. De oproep van de Verenigde Naties, en de realiteit van de straten van de grote steden maakt duidelijk dat het kabinet haar koppigheid moet laten varen. We zijn als Nederland graag een gidsland. Dat begint met het geven van het goede voorbeeld. We roepen de staatssecretaris dan ook op om onmiddellijk noodhulp te bieden aan uitgeprocedeerde vluchtelingen.

Jan Paternotte, Salima Belhaj, Tobias Dander en Klaas Verschuure

D66-woordvoerders in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht)

Dit artikel verscheen op 17 december 2014 op de online opinie pagina van de Volkskrant.