34104 NL - beleidsdossier
Langdurige zorg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Langdurige zorg

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 118 moties ingediend.

3.

Documenten

(1238 stuks)

2 11 december 2014, brief, nr. 1     KST341041
Brief regering; Aanbieding Voortgangsrapportage HLZ (Hervorming Langdurige Zorg)
 
2 15 december 2014, brief, nr. 2     KST341042
Brief regering; Beantwoording vragen van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onder meer de intensieve kindzorg in relatie tot de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)
 
2 15 december 2014, brief, nr. 3     KST428024
Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Keijzer over duidelijkheid voor mensen met zware zorg
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.