34106 - Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 3 augustus 2020
kalender

34106 nl - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

Dit wetsvoorstel werd op 11 december 2014 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Rutte i, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk i, en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Broekers-Knol i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet openbaarheid bestuur aan te vullen met bepalingen ter voorkoming van misbruik.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(51 stuks)

2 11 december 2014, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST341061
Koninklijke boodschap
 
2 11 december 2014, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 11 december 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST341062
Voorstel van wet
 
2 11 december 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 11 december 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST341063
Memorie van toelichting
 
2 11 december 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 28 mei 2020, memorie van toelichting, 35476, nr. 3     KST354763
Memorie van toelichting - Tijdelijke wet tot opschorting van regels omtrent dwangsommen en het instellen van beroep bij niet tijdig beslissen op een asielaanvraag (Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND)
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.