Nieuwe regels over kabinetsformatie zijn op zich duidelijk

woensdag 10 december 2014, 8:48

DEN HAAG (PDC i) - Aanpassing van het artikel in het reglement van orde i van de Tweede Kamer over de formatie is niet nodig. Dat concluderen drie Nijmeegse onderzoekers die in opdracht van de Tweede Kamer een evaluatie van de formatie 2012 hebben uitgevoerd. Toen werd de nieuwe procedure voor het eerst toegepast.

De onderzoekers vinden wel dat de benoeming van een (in)formateur door de Tweede Kamer beter moet worden vastgelegd. Daarover zou niet alleen een motie moeten worden aangenomen. Verder vinden zij dat meer rekening moet worden gehouden met de steun voor een nieuw kabinet in de Eerste Kamer.

De Kamervoorzitter kan de rol van procesbegeleider vervullen en de Koning tussentijds informeren over het verloop van de formatie. Bij een eventuele impasse kan de Koning dan sneller de rol oppakken die hij in het verleden had.

Bron: website Tweede Kamer

rapport evaluatiecommissie (pdf)